Informacje dla akcjonariuszy AGAIN S.A.

5.03.2021r.
Zarząd Spółki „Again” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

 


 

W dniu 19.02.2021 odbędzie się Zgromadzenie Walne Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, wybrania domu maklerskiego.

Wzywamy również akcjonariuszy do dematerializacji akcji według ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Walne zgromadzenie odbędzie się w kancelarii prawniczej Kancelaria Radców Prawnych s.c. E. Jaśkiewicz & D. Stępkowski przy ulicy Jagiellończyka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski o godzinie 16:00.